Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL)

FGL is de Limburgse Provinciale koepelorganisatie van en voor organisaties van mensen met een functie beperking en/of chronische ziekte.

FGL behartigt de belangen van de bij haar aangesloten lid-organisaties en hun achterban. De aangesloten lid-organisaties zijn autonoom en kiezen de organisatievorm, die het beste bij hun past; de meeste werken als ‘platform’, anderen als (advies)raad. Vrijwel alle organisaties zijn rechtspersoon: stichting of vereniging.

FGL streeft naar ‘Gelijkwaardig Burgerschap’ voor iedereen, zodat mensen met een beperking op gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan alle vormen van maatschappelijk leven, net zoals mensen zonder beperkingen.

Lees meer over de FGL-Limburg klik hier

FGL-LIMBURG

LIDORGANISATIES

TOEGANKELIJK
LIMBURG.NL

WERKPLAN
2020

INTERESSANTE
LINKS

BLOG
FGL-LIMBURG

CONTACT

INTERANET
FGL-LIMBURG