Wat is FGL voor jou?

De Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg (FGL) heeft vanaf de oprichting in 1983 zich ten doel gesteld om de collectieve belangenbehartiging van mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening in de provincie Limburg te organiseren. Onze activteiten zijn onderdeel van vijf hoofdthema's. Ontdek wat FGL voor jou kan betekenen, als individu, als organisatie of als bestuurder!

 

icoon bestuur en organisatie

Bestuur & Organisatie

Federatie van Gehandicaptenorganisatie in Limburg is een vereniging met volledige rechtsbevoegheid en werkt samen met 74 aangesloten lidorganisaties. In deze rubriek vind u het beleid FGL, bestuursleden en verantwoording WBTR en ANBI-status.

De vrijwilligers van FGL kunnen hier ook het declaratieformulier downloaden. 

 

Lees meer
icoon lokaal beleid

Lokaal beleid, zorg & inclusie

In veel Limburgse gemeenten zijn de voormalige Wmo-raden omgebouwd tot adviesraden sociaal domein. In deze adviesraden zijn doelgroepen samengebracht om de gemeente te adviseren en/of als klankbord te functioneren bij nieuw en/of te herijken beleid. In deze advisering worden ook beleidsvoornemens voor de mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekten ingebracht.

Lees meer
Arbeid en participatie icoon

Maatschappelijke participatie

FGL staat voor een inclusieve samenleving, ofwel een samenleving waarin iedereen met een beperking en/ of chronische aandoening ertoe doet en mee kan doen.

Lees meer
icoon openbaar vervoer

Openbaar & aangepast vervoer

FGL is door Burgerkracht Limburg gevraagd om als initiatiefnemer een breed afstemmingsoverleg te organiseren, om met vertegenwoordigers van doelgroepen ontwikkelingen op het terrein van de diverse vervoersmogelijkheden te bespreken.

Lees meer
icoon positieve gezondheid

Positieve gezondheid

FGL wil door middel van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening helpen om volwaardig en gelijkwaardig te participeren in de samenleving. Ook een positief (zelf)beeld kan mensen helpen om hun beperking(en) te aanvaarden en van daaruit hun aandeel in de samenleving in te nemen. 

Lees meer
icoon toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Het eerste speerpunt van deze werkgroep is het werken aan een toegankelijke samenleving voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Specifiek waar het gaat om de toegang en het gebruik van gebouwen (van restaurant tot gemeentehuis) en objecten (van stemlokaal tot openbaar toilet).

Lees meer

Het laatste nieuws

Lees meer nieuws
Eén jaar Revalidatiekliniek Noord-Limburg

Eén jaar Revalidatiekliniek Noord-Limburg

Medewerkers en patiënten zijn een jaar na de opening dik tevreden over Revalidatiekliniek Noord-Limburg in Tegelen. Adelante en De Zorggroep geve...
Nieuwe website Onbeperkt meedoen

Nieuwe website Onbeperkt meedoen

Mensen met een beperking moeten dezelfde kansen krijgen in onze samenleving als iedereen. Zodat ze kunnen meedoen op hun eigen manier en volgens hun e...
Persbericht van de Zonnebloem afdeling Venlo-Horst aan de Maas

Persbericht van de Zonnebloem afdeling Venlo-Horst aan de Maas

Op zondag 1 oktober 2023 wordt om 11:30 op de Zorgboerderij Wienes de eerste elektrische rolstoelfiets van de Zonnebloem in deze regio overhandigd. De...
Kabinet doet te weinig aan bestrijding armoede onder mensen met een beperking

Kabinet doet te weinig aan bestrijding armoede onder mensen met een beperking

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag twee miljard euro vrijgemaakt om armoede tegen te gaan. Ieder(in) juicht dit toe, tegelijkertijd zijn w...
Handreiking Postieve gezondheid in het gemeentelijk domein

Handreiking Postieve gezondheid in het gemeentelijk domein

Mensen zijn niet hun beperking of aandoening. Toch leggen we vaak wel meteen de nadruk daarop. Positieve Gezondheid kiest een andere blik. Het accent...
Prinsjesdagplannen: financiële situatie gehandicaptenzorg blijft zorgwekkend

Prinsjesdagplannen: financiële situatie gehandicaptenzorg blijft zorgwekkend

De geplande bezuiniging vanwege de meerjarenafspraken wordt een jaar uitgesteld, blijkt uit de Prinsjesdagplannen. Maar vanaf 2025 zal deze bezuinigin...

74 Lidorganisaties, één doel

FGL is de Limburgse Provinciale koepelorganisatie van en voor mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte. FGL behartigt de (collectieve) belangen van de bij haar aangesloten lid-organisaties. Daarbij blijven alle lid-organisaties autonoom in hun eigen verenigingen, platform, stichting en/of welke samenwerkingsvorm zij zelf kiezen. 

Bekijk alle Lidorganisaties
Jongen in rolstoel

Hoe toegankelijk is jouw woonplaats?

Toegankelijk Limburg is een handig hulpmiddel, dat je informeert over de mate van toegankelijkheid van openbare gebouwen/objecten. Denk hierbij aan restaurants, musea en bibliotheken, maar ook aan gehandicaptenparkeerplaatsen en gehandicaptentoiletten. Handig om te weten, als je op pad gaat.

Bekijk Toegankelijk Limburg
Man in rolstoel

Vacature FGL: Secretaris

Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking zoekt secretaris

De Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) behartigt de collectieve belangen van mensen met een functiebeperking en chronisch zieken in Limburg waarbij FGL dient als platform en informatievoorziening.

De vrijwilligersorganisatie werkt nauw samen met 74 aangesloten organisaties. FGL beschikt over een digitaal platform (fgl-limburg.nl) waar leden zich kunnen presenteren en profileren met hun nieuws, activiteiten en ervaringen. Belangrijke thema’s zijn: Maatschappelijke participatie, lokaal (inclusie) beleid, Positieve gezondheid, vervoer en toegankelijkheid.

Het bestuur van FGL is op zoek naar een
Secretaris

Klik hier voor Vacature Secretaris FGL

Vacature: Secretaris
Vacature

Komende evenementen

Bekijk volledige agenda

Uitnodiging symposium: Mensen hebben elkaar nodig

dinsdag 03 oktober 2023
Zalencentrum De Oase, Bachstraat 51, 6137 RX Sittard
Bekijk evenement

Regionale Sport- en Speldag in Roermond

zaterdag 07 oktober 2023
Sporthal Jo Gerris & Zwembad de Roerdomp
Bekijk evenement

Jubileumbijeenkomst Inclusie FGL 40-jaar

donderdag 19 oktober 2023
Zalencenrum "De Schakel", Broeklaan 2, Reuver
Bekijk evenement