De Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) is de Limburgse Provinciale koepelorganisatie van en voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking en/ of chronische ziekte.

Zij behartigt de belangen collectieve belangen van de bij haar aangesloten lidorganisaties.
Tevens komt de FGL op voor de collectieve belangen van alle mensen met een chronische ziekte of een handicap in Limburg.
Het belangrijkste doel van de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg(FGL) is: Streven naar een volledige integratie van mensen met beperkingen in de samenleving.
Nog steeds kent de samenleving voor mensen met handicaps veel beperkingen.  Naast het wegnemen van vele fysieke barrières (ontoegankelijke gebouwen, onbruikbare betaalvoorzieningen, ontoegankelijk openbaar vervoer enz.) moet ook vandaag de dag nog steeds gestreden worden tegen discriminatie en bestaande vooroordelen.

De FGL streeft naar “Gelijkwaardig Burgerschap” voor iedereen, zodat mensen met een handicap op gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan alle vormen van maatschappelijk leven, net zoals mensen zonder beperkingen.

Voor wie is de FGL?
Alle organisaties van gehandicapten in Limburg, zowel op lokaal als op regionaal niveau kunnen zich als lid aansluiten bij de FGL. In Limburg zijn vele specifieke patiënten-, en gehandicaptenorganisaties actief.
Voorbeeld zijn: verenigingen van mensen met diabetes, COPD en Astma, reuma, multiple sclerose, epilepsie, motorische, visuele, of auditieve handicaps.  Bij al deze categoriale organisaties kunnen mensen met een bepaalde handicap zich persoonlijk aansluiten, want deze organisaties behartigen de directe belangen van hun leden en behandelen ook de specifieke vragen met betrekking tot de handicap.
Wanneer er belangen aan de orde zijn die een specifieke handicap of chronische ziekte overschrijden, dan is de FGL de organisatie die deze collectieve belangen behartigt.  De krachten worden op die manier gebundeld, bijvoorbeeld m.b.t. problemen als vervoer, wonen, sport en recreatie, toegankelijkheid, onderwijsintegratie, arbeidsintegratie, enz.

De wensen van de leden van de FGL en haar achterban bepalen het beleid van de FGL.
Door op provinciaal en op regionaal niveau de krachten te bundelen is de FGL een sterke gesprekspartner voor o.a. de Provinciale overheid, de Zorgkantoren, de politiek en dienstverleners. Ook met de CG-Raad, de landelijke koepel, waarbij de FGL als lid is aangesloten, wordt door de FGL regelmatig overleg gevoerd en informatie uitgewisseld over allerlei provinciale en landelijke vraagstukken met betrekking tot de collectieve belangen van de mensen met een handicap.

De FGL staat zowel op regionaal als lokaal niveau de gehandicaptenorganisaties en lokale platforms met raad en daad terzijde met voorlichting, afstemming op allerlei terreinen, het aanbieden van cursussen, informatie via een website, een Magazine enz.

Samenwerking binnen de FGL betekent o.a. dat organisaties solidair zijn met elkaar en dus één front kunnen vormen.

Daarom luidt het devies van de FGL:

” SAMEN STA JE STERK “. 

Ik wil helpen