Voor wie is FGL?

In Limburg zijn veel specifieke gehandicapten- en patiëntenorganisaties actief. Denk, bijvoorbeeld, aan organisaties van mensen met diabetes, COPD, reuma, multiple sclerose, epilepsie, motorische,  visuele of auditieve beperkingen.

Denk ook aan kleine en grotere lokale initiatieven, die zich inzetten om het welzijn en de participatie van medemensen met een beperking te verbeteren. Burgers – mét en zónder beperking – kunnen zich bij deze organisaties aansluiten en daardoor hun invloed en (daad)kracht versterken.

Wanneer er belangen of zaken aan de orde zijn die het lokale niveau overstijgen en/of meerdere doelgroepen raken, dan is FGL de juiste partner.

FGL ondersteunt en faciliteert door via de website en sociale media informatie te verstrekken over wet- en regelgeving.

FGL bundelt partijen en krachten rond knelpunten op terreinen zoals vervoer, zorg, wonen, sport en recreatie, toegankelijkheid, onderwijsintegratie, arbeidsintegratie, (positieve) beeldvorming.

FGL is een sterke gesprekspartner voor de Provincie Limburg, gemeenten, zorgkantoren, zorg- en dienstverlenende instellingen. Samen met de lid-organisaties en hun achterban vormt FGL een beweging van burgers, die samen de inclusieve samenleving willen ontwikkelen.

Om de kracht van het collectief en de beweging tot uiting te brengen, luidt het FGL-devies: Voor elkaar!

Alle organisaties van mensen met een beperking in Limburg, zowel op lokaal als op regionaal niveau kunnen zich als lid aansluiten bij FGL.

De wensen van de leden van FGL en haar achterban bepalen het beleid van FGL.
Door op provinciaal en op regionaal niveau de krachten te bundelen is FGL een sterke gesprekspartner voor o.a. de Provinciale overheid, de Zorgkantoren, de politiek en dienstverleners. Ook met de CG-Raad, de landelijke koepel, waarbij FGL als lid is aangesloten, wordt door FGL regelmatig overleg gevoerd en informatie uitgewisseld over allerlei provinciale en landelijke vraagstukken met betrekking tot de collectieve belangen van mensen met een beperking.

FGL staat zowel op regionaal als lokaal niveau de gehandicaptenorganisaties en lokale platforms met raad en daad terzijde met voorlichting, afstemming op allerlei terreinen, het aanbieden van cursussen, informatie via een website, een Magazine enz.