Ratificatie een stap dichterbij

Home/Geen categorie/Ratificatie een stap dichterbij

Ratificatie een stap dichterbij

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. En dat is goed nieuws! Na jaren van uitstel, wachten en spanning is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering  van het verdrag. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking.

Wat waren sommige debatten verhit, een spanning om te snijden, heel veel media aandacht. Maar he het heeft geholpen Toegankelijkheid wordt een norm en niet een uitzondering. Het waren weken die in de politiek vaker voorkomen maar nu was het wel heel duidelijk. Iedereen dacht er over en had er wel een mening over. Gelukkig voor ons bleek nu tijdens de stemmingen dat deze meningen niet zo heel veel van elk verschilde, dit bleek dan ook uit de uitslag van de stemmingen.
Twee belangrijke amendementen die zijn aangenomen gaan over algemene toegankelijkheid en over de rol van gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag.

Otwin van Dijk (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) pleitten in een amendement voor een totale verandering in het denken: aanpassingen om Nederland toegankelijker te maken zijn geen extra service, maar moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Dit amendement en het subamendement van Kees van der Staaij (SGP) en Mona Keijzer (CDA) zijn aangenomen.

Kees van der Staaij (SGP) en Vera Bergkamp (D66) wilden met hun amendement bereiken dat gemeenten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ook beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag

Motie
Een belangrijke motie die is aangenomen regelt dat het reeds bestaande Plan van Aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag wordt uitgewerkt.

Wil je alle moties en amendementen zien kijk dan bij http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen

IMG_0034 (1)

Hoe nu verder?

Er moet in elk geval een uitgebreider plan van aanpak komen, soort van uitvoeringsplan, daarnaast kunnen we gaan denken over een Algemene Maatregel van Bestuur, die de praktische kant gaat regelen. Maar in elk geval hebben we de eerste horde onverwonnen.

 

About the Author:

Leave A Comment